Magazyny

Magazyny to budynki służące do transportu, przechowywania oraz dystrybucji zasobów zbieranych z poszczególnych źródeł. Wraz z poziomem budynku zwiększa się jego maksymalne obciążenie oraz ilość pracowników których można do nich przydzielić.

Magazyny

Magazyn zasobów – Miejsce przechowujące produkty transportowane z obozu drwala, stacji wydobywczej oraz kopalni. Wymagane do dystrybucji drewna wśród mieszkańców. Budynek posiada 3 poziomy.

I. Maksymalna waga towarów: 500kg, Ilość Pracowników : 1, Podatek: 20 monet. Wymagane 50 punktów technologii „Budynki„.


Surowce wymagane do budowy:
Struktura – 10 Kłód.
Elementy – 28 Kłód, 110 patyków, 40 Słomy.

II. Maksymalna waga towarów: 1000kg, Ilość Pracowników : 2, Podatek 40 monet. Wymagane 1000 punktów technologii „Budynki„.


Surowce wymagane do budowy:
Struktura – 10 Kłód.
Elementy – 82 Kłody, 30 desek.

III. Maksymalna waga towarów: 1500kg, Ilość Pracowników : 3, Podatek 60 monet. Wymagane 1000 punktów technologii „Budynki„.


Surowce wymagane do budowy:

Struktura – 10 Kłód,
Elementy – 30 Kłód, 98 kamieni, 60 desek.

Magazyn jedzenia – Miejsce przechowujące produkty transportowane z chaty myśliwego, rybackiej chatki oraz tawerny. Wymagane do dystrybucji jedzenia wśród mieszkańców. Budynek posiada 2 poziomy.

I. Maksymalna waga towarów: 200kg, Ilość Pracowników : 1, Podatek: 20 monet. Wymagane 5 punktów technologii „Gospodarstwo”.

Magazyn Jedzenia I
Surowce wymagane do budowy:
Struktura – 8 Kłód.
Elementy –32 kłody, 56 patyków, 38 słomy.

II. Maksymalna waga towarów: 500kg, Ilość Pracowników : 2, Podatek: 40 monet. Wymagane 1000 punktów technologii „Gospodarstwo”.

Magazyn Jedzenia II
Surowce wymagane do budowy:
Struktura – 8 Kłód.
Elementy – 62 kłody, 24 deski