Budynki

W Medieval Dynasty nierozłącznym elementem na którym w dużym stopniu opiera się gra są budynki. Jedne dostarczają nam miejsce do zamieszkania dla nas oraz innych mieszkańców podczas gdy inne służą do magazynowania surowców lub ich wydobycia.