Budowanie

Podstawowym aspektem rozbudowy naszej osady jest oczywiście budowa. Każdy budynek w osadzie musimy postawić sami z pomocą surowców zebranych przez nas własnoręcznie lub z pomocą pracowników przypisanych do odpowiednich stanowisk. Część rzeczy nie wymaga od nas korzystania z narzędzi (np. ognisko, pułapki), bardziej rozbudowane budynki będzie można stawiać dopiero korzystając z młota.

Aby rozpocząć budowę musimy mieć oczywiście wymagane do budowy surowce. W przypadku budynków wymaganym materiałem są kłody. Samo rozpoczęcie budowy i postawienie konstrukcji budynku nie wymaga narzędzi. Dopiero rozbudowa poszczególnych elementów (ściany, dach) wymaga korzystania z młota.

Rozpoczęcie budowy

Sam proces budowy rozpoczynamy trzymając przycisk „Q” i wybierając z kołowego menu interesujący nas budynek. Następnie musimy wybrać odpowiednie miejsce. Wymagania nie są duże, wystarczy znaleźć w miarę równy skrawek ziemi znajdujący się nie za blisko istniejącej już osady niezależnej na którym nie znajdują się elementy mogące przeszkadzać nam w budowie (złoża, drzewa).

Po wybraniu miejsca, gdy zarys budynku mieni się na zielono klikamy lewym przyciskiem myszy i rozpoczynamy proces budowy właściwej.

Budowa

Każdy element budynku (ściana, dach itp.) wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości surowców. Wymagane surowce są zależne od poziomu budynku i dostarczają różnej ilości doświadczenia. Aby wybudować wybrany element ekwipujemy młotek (prosty do zrobienia samodzielnie) i posiadając wymagane surowce w plecaku uderzamy w element korzystając z lewego przycisku myszy.

Po wybudowaniu wszystkich elementów zostajemy poinformowani o ukończeniu projektu oraz otrzymujemy ilość doświadczenia z zakresu budowy (umiejętność oraz technologia) odpowiednią dla danego budynku.

Kolejne informacje wymagają od nas informacji odnośnie zmiany sposobu działania młotka. Aby zmienić tryb młota należy przy wyekwipowanym narzędziu nacisnąć prawy przycisk myszy a następnie wybrać interesujący nas tryb.

Ulepszanie budynków

Budynki mieszkalne można ulepszać w celu zwiększenia aprobaty naszych mieszkańców.

W tym momencie nie ma możliwości ulepszania budynków innych niż budynki mieszkalne. W przypadku chęci ulepszenia magazynu musimy najpierw zbudować budynek o wyższym poziomie a następnie zniszczyć stary, gorszy magazyn. Ewentualnie na odwrót ale wtedy wymagane jest opróżnienie skrzynki magazynu.

Obniżanie poziomu budynków

Alternatywnie do ulepszania możemy też obniżać poziom ulepszeń do bazowego stanu. Dotyczy to ścian budynków mieszkalnych.

Niszczenie Budynków

Budynki można niszczyć. W tym celu należy opróżnić wybrany budynek z zasobów (nie dotyczy jeżeli posiadamy inny budynek tego typu), a następnie zmienić tryb młota na niszczenie.
Zbudowane do tej pory przez nas elementy budynków zmienią kolor na czerwony i możemy je niszczyć klikając lewym przyciskiem myszy podświetlony element. Po zniszczeniu wszystkich ścian, dachów itp. zostaje nam usunięcie samej konstrukcji.

Naprawa

Budynki z czasem ulegają degradacji. Uszkodzone elementy (z widocznymi oznakami zniszczeń, świecące na czerwono) możemy naprawiać aby budynek trwał dłuższy czas. Naprawa wymaga od nas posiadania części surowców oryginalnie użytych do zbudowania elementu.