Aktualizacja v0.2.0.3

Kolejna poprawka oznaczona numerem v0.2.0.3

Dodano:

 • Nowe ikony wskaźników, które pokazują szybkość i kierunek zmian nastroju mieszkańców na liście ludzi w zakładce Zarządzanie.
 • Nowe dźwięki craftingu – ręcznie i przy stole.
 • Nowe dźwięki do siewu i nawożenia.
 • Nowe dźwięki dla krosna.
 • Nowe dźwięki dla Kołowrotka
 • Nowe dźwięki dla Stolu krawieckiego.
 • Nowe dźwięki dla nożyczek.
 • Nowe dźwięki dla strżenia owiec.
 • Nowe animacje do gotowania na kuchence, jeśli czas rzemiosła jest krótki.

Naprawiono:

 • Dostarczenie przedmiotu zadania, który jest obecnie w ręku gracza, nie znika po jego zwróceniu.
 • Złe punkty technologii w nagrodzie za zadanie „Wyzwanie Drwala”.
 • Podczas gotowania (w Kotle w Tawernie III), NPC wpycha gracza do pieca.
 • NPC nie mogą wziąć ślubu.
 • Ostrzeżenia przy ustawianiu ogrodzenia.
 • Magazyn zasobów i magazyn żywności nie mogą zostać zburzone.
 • Limity pojemności magazynów są czasami nieprawidłowe.
 • Możliwe było umieszczenie przedmiotów w Magazynie Zasobów i Żywności powyżej tego limitu.
 • Błąd, który pozwalał na posiadanie narzędzi o nieskończonej trwałości podczas ich zmiany.
 • Zachowanie przy przełączaniu narzędzi podczas wybierania tego samego szybkiego gniazda.
 • Animacja kołowrotka nie działa.
 • Animacja rusztu nie działa prawidłowo.
 • Włócznie nie są wyposażane automatycznie po ich wrzuceniu.
 • Informacja „Wciśnij „R” aby wykonać więcej” nie odświeża się po zmianie klawiszy – nie dotyczy pada
 • Przedmiot który ma być dostarczony do NPC jest wyświetlany w trackerze questu.
 • Nazwa zwierzęcia do upolowania nie jest tłumaczona, jeśli jest tylko 1 rodzaj zwierzęcia do upolowania.
 • Poprawki różnych interakcji.

Zaktualizowano:

 • Szybkość zwiększania nastroju zależy teraz od ilości pozytywnych czynników.
 • Poprawiono język francuski.
 • Poprawiono ustawianie ogrodzenia.
 • Wersja Unreal Engine została zaktualizowana.
 • Timer dla niektórych questów został tymczasowo wyłączony
 • Okno trafień przy atakowaniu włóczniami jest teraz większe.
 • Czas tworzenia mąki został skrócony do 1 sekundy.